Legislație

Regulamentul UE 679 din 2016 – Protectia datelor cu caracter personal

Regulamentul UE 679 din 2016

citeşte

Informare referitoare la procesarea datelor cu caracter personal

Informare GDPR

citeşte

Ordinul nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu

Art. 1. Se aprobă Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene al municipiului Bucureşti, urmăreşte punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin. Art. 3. (1) Prezentul...

citeşte

Legea nr. 117/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

Art. I. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: “ (2) Prevederile prezentei legi nu se aplică...

citeşte

Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicata 2014

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 178 din 12 martie 2014 Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/0212 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificarile ulterioare, dandu-se...

citeşte

LEGEA nr.295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

Definiţii Art. 1. -Prezenta lege stabileşte categoriile de arme şi muniţii, precum şi condiţiile în care deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu aceste arme şi muniţii sunt permise pe teritoriul României. Art. 2. -În sensul prezentei legi, definiţiile şi categoriile armelor, muniţiilor, persoanelor şi documentelor sunt:I. Definiţii generale1. arma – orice dispozitiv a cărui...

citeşte