Ordinul nr. 210/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu

Art. 1.

Se aprobă Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene al municipiului Bucureşti, urmăreşte punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3.

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de interne nr. 87/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 13 septembrie 2001.

Ministrul internelor şi reformei administrative,
Cristian David

Bucureşti, 21 mai 2007.